Fjärde flygvapnet i världen?

265 kr

Tillgänglighet: 10 i lager

I denna undersökning redovisas det svenska flygvapnets utveckling från 1942 års försvarsbeslut, som fattades mitt under det andra världskriget, till och med försvarsbeslutet 1958, taget efter de första tio åren av det kalla kriget. Undersökningen belyser också på empirisk grund den svenska flygvapenutvecklingen genom internationella jämförelser, vilket ger relief åt beskrivningen – såväl dagrar som skuggor framträder. Författaren är överste (flygingenjör) i Försvarsmaktens reserv, civilingenjör, fil mag och ledamot av Kungl Krigsvetenskapsakademien. Hans forskning omfattar förutom luftkrigshistoria den karolinska tidens militärhistoria. Den föreliggande texten har utvecklats ur en magisteruppsats i historia, framlagd vid Försvarshögskolan och Stockholms universitet vårterminen 2005. Den Militärvetenskapliga institutionen vid Försvarshögskolan ger ut boken med ekonomiskt bidrag från Svensk Flyghistorisk Förening.

Utgivningsår: 2006
ISBN: 10 91-85401-48-X
ISSN: 1652-5388
Format: Hård pärm, A4-storlek
Sidomfång: 284
Artikelnummer: FHS-05804

Serie: Försvaret och det kalla kriget (FOKK)
Nummerserie: 8