Finsk och rysk taktik under vinterkriget

193 kr

Slut i lager

Y.A. Järvinens studier av finsk och rysk taktik under vinterkriget är ett viktigt dokument för förståelsen av ”samspelet” mellan två krigförande parter. I denna bok belyser Järvinen vad som stod i doktriner och reglementen, hur dessa genomfördes i verkligheten och därpå följande anpassningar av strategi och taktik relativt motparten. Texten kan med fördel studeras idag, då krigets verkliga karaktär först uppstår då parterna möts.

Föreliggande bok är ett faksimil av 1949 års upplaga, då utgiven av Kungl. Krigsvetenskapsakademiens handlingar och tidskrift, komplett med två utvikskartor och ges nu ut av Försvarshögskolan för en ny generation militärt och strategiskt intresserade. Omslaget har 2005 getts en ny grafisk form av Försvarshögskolan.

Utgivningsår: 2005
ISBN: 91-85401-26-9
Format: Mjuk pärm
Sidomfång: 276
Artikelnummer: FHS-05795