Exempel

146 kr

Tillgänglighet: 10 i lager

Riddare, drakar och sköna jungfrur. Berättelserna om krigaren är fulla av vidunderliga och förunderliga ting. De historiska dokumenten vittnar om fältherrar, skyttegravar, fronter, bombplan. Men vilken är berättelsen om den utbildare, hantverkare och fackman som är dagens svenska officer? Yrkeskunnandets praktik och IT är ett samarbete mellan Försvarshögskolan och Kungl Tekniska Högskolan på uppdrag av Försvarsmakten. Projektet är ett forskningsuppdrag som syftar till att bringa aspekter av militärt yrkeskunnande i dagern. Det är också en kurs i kunskapsteori relaterad till militär praxis och officerares möte med ny teknik. Projektet bedrivs i form av dialog- och skrivseminarier med såväl verkliga som litterära möten med teknologer, rallare, författare, filosofer, musiker, konstnärer. Resultatet har blivit personliga texter som avslöjar officerens tankar och reflektioner, drivkraft, lust och kamp mot väderkvarnar – oavsett om det gäller värnpliktsutbildning, införande av nytt datastöd eller att under dödshot försvara ett civilt sjukhus i Bosnien.

Utgivningsår: 2002
ISBN: 91-89683-31-5
Format: Mjuk pärm
Sidomfång: 77
Artikelnummer: FHS-05789