EU:s många utrikespolitiska ansikten

90 kr

Tillgänglighet: 20 i lager

Europeiska unionens (EU) roll i världspolitiken debatteras allt oftare och intensivare. Ståndpunktema är ofta formulerade i termer av antingen – eller. Antingen så har unionen en utrikespolitik eller inte. Antingen så är EU en motvikt eller en medspelare till USA. Verkligheten är dock mer komplex. Syftet med denna forskningsrapport är att diskutera möilighetema för en vetenskapligt mer nyanserad tolkning av EU:s utrikespolitiska roll. Rapporten visar att det som kanske främst skiljer EU:s utrikespolitik från nationalstatens är att den i högre grad är situations-, sektors- och regionspecifik.

Utgivningsår: 2005
ISBN: 91-85401-23-4
ISSN: 1402-7593
Format: Mjuk pärm
Sidomfång: 132
Artikelnummer: FHS-05784

Serie: Försvarshögskolans acta. B
Nummerserie: 34
Serie 2: Swedish National Defence College acta. B