Etablering av första bataljon i missionsområde

90 kr

Tillgänglighet: 20 i lager

Uppsatsen behandlar Sveriges inledande medverkan i de tre FN-missionerna UNEF (Mellersta Östern), UNFICYP (Cypern) och UNPROFOR (Makedonien). Den övergripande frågeställningen i uppsatsen är om Sverige blivit bättre på att medverka vid internationella fredsbevarande operationer. Har, med tanke på alla de missioner som Sverige deltagit i, vår effektivitet i detta avseende förbättrats? Har erfarenheter som drogs vid etableringen av UNEF implementerats vid etableringen av UNFICYP o s v.

Utgivningsår: 1999
ISSN: 1403-6894
Format: Mjuk pärm
Sidomfång: 67
Artikelnummer: FHS-05783

Serie: MI. Serie S
Nummerserie: 2