Essäer i krigsvetenskap. 3

190 kr

Tillgänglighet: 20 i lager

Essäsamling med ett urval av redigerade C-uppsatser från Chefsprogrammet vid Försvarshögskolan från åren 2004-2005. Boken innehåller följande bidrag:
1. Inledning: Kriget som mänsklig verksamhet av Dan Öberg
2. Krigets omtvistade natur: Clausewitz och hans kritiker av Patrik Thomé
3. Effektsbaserte operasjoner under Operation Iraqi Freedom av Erland Bekkestad
4. Operation Iraqi Freedom: En samordnet og integrert kampanjeplan, eller et påtvunget fellesskap? av Morten Andersen
5. Amerikanska marinkåren under Gulfkriget 1991 och Irakkriget 2003: 6. Manöverkrigföring i teori och praktik? av Johnny Resman
7. Three Block War – en metafor om dagens og morgendagens
stridsfelt for militære styrker av Ove Staurset
8. Sveriges första internationella insatser – ett tecken på beslutsvilja? av Johan Hanson
9. Det norske Luftforsvars nye flystasjonsstruktur: en ”skreddersydd anpasning” til nye tider og nye krav, eller ”keiserens nye klær”? av Gerhard Larsen

Utgivningsår: 2006
ISBN:  91-85401-56-0
Format: Mjuk pärm
Sidomfång: 397
Artikelnummer: FHS-05782