Essäer i krigsvetenskap. 2

190 kr

Tillgänglighet: 20 i lager

Essäsamling med ett urval av redigerade C-uppsatser från Chefsprogrammet vid Försvarshögskolan från åren 2003-2004. Boken innehåller följande bidrag:

1. Inledning, av Magnus Petersson
2. Förhållandet mellan insatsberedda styrkor och insatstider: En studie av FN:s fredsfrämjande operationer 1948-2000, av Anders Asp
3. Anvenderlogistikkens betyding for tempo i ett man0verkrigskonsept, av Torgeir Berg
4. Den odimensionerade uppgiften – Försvarsmakten i räddningens tjänst, av Irene Engstrand
5. Försvar mot cyberkrigföring, av Mattias Hanson
6. Det norske konseptet for Nettverksbasert forsvar – en organisasjonsteoretisk mangtydighet, av Jon Leistad
7. Combating Terrorism in Nordic Countries: A Comparative Study of the Military’s Role, av Juha Mäkelä
8. Network Interdiction, av Ulf Skoglund

Utgivningsår: 2004
ISBN: 91-89683-83-8
Format: Mjuk pärm
Sidomfång: 279
Artikelnummer: FHS-05781