Diskurser kring kvinnor i uniform

129 kr

Tillgänglighet: 40 i lager

Att förhållandevis få kvinnor återfinns i militära yrken har varit föremål för forskning under lång tid. Förklaringar som lyfts fram handlar vanligtvis om skillnader mellan kvinnor och män i termer av biologi eller socialisering vilka utmynnar i skillnader bl.a. vad gäller inställningen till krig och militära aktioner där kvinnor är mer negativt inställda än män. Ytterligare en förklaring kan dock även finnas i ett mer eller mindre uttalat motstånd bland män i militära yrken mot kvinnors inträde i ett yrkesområde som är så starkt associerat med det manliga könet. Ett motstånd som påverkar såväl rekrytering som integreringen av kvinnor pä militära positioner inom Försvarsmakten. Detta perspektiv har i mindre utsträckning belysts i forskningen. Denna rapport behandlar militära mäns inställning och attityder till kvinnor i uniform och hur dessa påverkar initiativ till rekrytering och organisationsförändringar i syfte att främja kvinnors tillträde till och verksamhet i Försvarsmakten

Utgivningsår: 2002
ISSN: 1401-5633
Format: Mjuk pärm
Sidomfång: 40
Artikelnummer: FHS-05775

Serie: LI. Serie F
Nummerserie: 20