Disciplinära strategier

247 kr

Tillgänglighet: 18 i lager

Militär verksamhet förknippas ofta med disciplin. Men militär disciplin är inte någon entydig företeelse. I Disciplinära strategier undersöks hur den svenska arméofficerskåren successivt definierat och omdefinierat militär disciplin. Det görs för en period av genomgripande sociala såväl som militära förändringar, från 1900-talets början fram till våra dagar. Boken är en något bearbetad version av författarens doktorsavhandling från 1989 (Almqvist & Wiksell International).

Utgivningsår: 2004
ISBN: 91-85401-00-5
Format: Mjuk pärm
Sidomfång: 287
Artikelnummer: FHS-05774