Den svarta svanen och dess motståndare

90 kr

Tillgänglighet: 35 i lager

Terrorattentaten i Oslo och på Utøya den 22 juli 2011 är inte bara en av de mest omskakande händelserna i samtida norsk och nordisk historia. Det är också en akut situation som ställde samhällets krishanteringsförmåga på prov över ett brett och delvis oförutsett spektrum. Många lärdomar framstod som mer eller mindre uppenbara, andra som diffusare och svårare att omsätta i förändringsåtgärder. Ett sådant område var den avsaknad av varning som tvingade samhällets krishanteringssystem att agera utan någon förberedelsetid.Var 22 juli en i raden av stora underrättelse- och varningsmisslyckanden? Eller var i själva verket Anders Behring Breivik en exponent för en i grunden förändrad säkerhetspolitisk karta där hoten inte längre låter sig kategoriseras, kartläggas och bedömas utan uppstår ur oöverblickbara processen på samhälls- och individnivå? I denna rapport från FHS/CATS underrättelseprojekt undersöker Wilhelm Agrell varningsdimensionen i händelseförloppet före och under terrorattentatet och diskuterar de övergripande och allmänt tillämpbara slutsatser som kan dras från de sätt på vilket frågor kring hotbilder och varning hanterades.Wilhelm Agrell är professor i underrättelseanalys vid Lunds universitet och gästprofessor vid FHS. Han har skrivit en rad arbeten om svensk säkerhetspolitik och underrättelsefrågor, däribland Ett krig här och nu. Sveriges väg till väpnad konflikt i Afghanistan (2013) och Essence of Assessment. Methods and Problems of Intelligence Analysis, utgiven av CATS 2012.

Utgivningsår: 2013
ISBN: 978-91-86137-19-9
Format: Mjuk pärm
Sidomfång: 96
Artikelnummer: FHS-10592