Den svåra konsten att reformera

275 kr

Tillgänglighet: 13 i lager

De senaste decennierna har en omfattande litteratur vuxit fram kring reformer och reformarbete. Med reformer menas här aktiva och medvetna försök från politiska aktörer att förändra strukturella och/eller kulturella drag i organisationer. Det som är gemensamt i denna litteratur, oavsett vilken typ av reformer som studerats, är konstaterandet att reformering är svårt – mycket svårt. Det är alltså vanligt att reformatörer möter mer eller mindre strakt motstånd mot sina reformförslag, där detta varierar beroende på reformtyp och olika kontextuella faktorer.

I boken behandlas den pågående svenska försvarsreformen, som vi en klassificering hamnar i den högsta svårighetsgraden, samtidigt som själva reformarbetet försvåras av ett antal kontextuella faktorer. Reformen, reformarbetet och kontexten analyseras med hjälp av flera olika organisationsteoretiska perspektiv.

Utgivningsår: 2007
ISBN: 978-91-85401-70-3
Format: Mjuk pärm
Sidomfång: 268
Artikelnummer: FHS-05766