Den stora maskeraden

kr

Slut i lager

”Den krigiska delen av historien känner många segrare. Men de största vinsterna har inte gjorts av de som segrat utan av de som besegrat.

För att segra krävs strid, så inte för att besegra. I österlandet har vilseledning kanske spelat den största rollen i det strategiska tänkandet, där det ansågs viktigare att besegra en motståndare än att segra över honom i strid. Detta gällde även för den maktutveckling som var nära att ge Djingis Khan det totala herraväldet över den då kända världen.

Ryssland kom, under mongolisk överhöghet, att få erfara vad som kan uppnås genom vilseledning i politisk och militär strategi. Här finns en stor del till förklaringen att Sovjetunionen utvecklade döljandets och vilseledandets konst, maskirovka, till en närmast överordnad kraft sin politiska och militära doktrin. .. En sak till: För svenskt vidkommande finns det därför anledning att ta hänsyn till betydelsen av maskirovka, inte minst om vi skall beakta Rysslands framtida ambitioner. Vi kanske rentav själva skall inse möjligheten att utnyttja överraskning och vilseledning för egen del.” Lars Ulfving, Stockholm juni 2000

Utgivningsår: 2000
ISBN: 91-87136-63-5
Format: -
Artikelnummer: FHS-10750
Upplaga: 3:e upplagan, januari 2020