Den politiska nivåns syn på försvarets folkförankring

90 kr

Tillgänglighet: 9 i lager

Faktorer som Försvarsmaktens volymminskning och värnpliktens vilande har lett till att försvarets folkförankring inte är lika självklar som tidigare. Detta kan ge negativa effekter på förståelsen i samhället för Försvarsmaktens verksamhet. Därför har representanter från näringsliv, myndigheter, lokala politiker och politiska ungdomsförbund i tidigare studier intervjuats om sin syn på detta problem.I denna rapport intervjuas de ansvariga för vår försvarspolitiska inriktning: ledamöter i försvarsutskottet och tjänstemän med ansvar för att bereda försvarsrelaterade politiska beslut. Deras syn jämförs sedan med befattningshavare på Försvarsmaktens högkvarter som tidigare intervjuats.I rapporten redovisas hur informanterna ser på folkförankringen, med speciellt fokus på vad som uppfattas underlätta respektive förhindra densamma.

Utgivningsår: 2014
ISBN: 978-91-86137-40-3
Format: Mjuk pärm
Sidomfång: 67
Artikelnummer: FHS-012151

Serie: Ledarskapscentrum. Serie I
Serie 2: 92