De första specialistofficerarna i Fm

90 kr

Slut i lager

Målgruppen för studien var den första kullen specialistofficerare (SO) i FM. Syftet var att studera rekrytering och urval, deras syn på utbildningen och framtidsutsikter i FM i yrket som SO. Undersökningen består av två delstudier, en enkätstudie och en intervjustudie. Från enkätstudien redovisas deskriptiv statistik samt sambandsanalyser avseende vad som påverkar trivsel och viljan att stanna i FM. Intervjustudien resulterade i en modell som illustrerar synen på erfarenheter och framtidsutsikter. En fördjupad bild av deltagarnas syn på utbildningen och viljan att stanna i FM presenteras. Resultaten diskuteras och rekommendationer för fortsatt arbete ges.

Utgivningsår: 2010
ISSN: 1653-1523
Format: Mjuk pärm
Sidomfång: 30
Artikelnummer: FHS-05758

Serie: ILM. Serie I
Nummerserie: 56