De första officerarna i Försvarsmakten med en akademisk yrkesexamen

90 kr

Tillgänglighet: 20 i lager

Målgruppen för studien var den första kullen blivande officerare på det nya officersprogrammet (OP). Syftet var att få en fördjupad förståelse för kadetternas syn på utbildningen och framtidsutsikterna i Försvarsmakten (FM) i yrket som officer. Undersökningen är en intervjustudie och genomfördes under kadetternas sista termin på OP under våren 2010. Resultaten visar bland annat att kadetterna i stort varit nöjda med sin utbildning även om kritik framkom, framförallt avseende samspelet mellan akademin och den militära praktiken. Ett annat resultat var att blivande officerare på OP uttryckte en oro kring att utbildningen till officer har förändrats men att de kommande arbetsuppgifterna och förväntningarna i FM på de nya officerarna i stor utsträckning är anpassade till hur officersutbildningen såg ut förr.

Utgivningsår: 2010
ISSN: 1653-1523
Format: Mjuk pärm
Sidomfång: 23
Artikelnummer: FHS-05757

Serie: ILM. Serie I
Nummerserie: 64