Därför kommer de tillbaka

115 kr

Tillgänglighet: 20 i lager

Syftet med studien var att kvantitativt studera motivstrukturen hos kontinuerligt tjänstgörande soldater och sjömän som tagit återanställning i Försvarsmakten. Följande frågeställningar avsågs besvaras: (1) Vilka faktorer har betydelse för beslutet att lämna Försvarsmakten? (2) Vilka faktorer har betydelse för beslutet att ta återanställning i Försvarsmakten? (3) Vilka faktorer påverkar deras vilja till forsatt anställning i Försvarsmakten?

Med hjälp av en enkät besvarade 111 kontinuerligt anställda soldater och sjömän frågor om motiv till anställning, upplevelser av nuvarande och tidigare anställning, orsakt till uppsägning och återanställning samt framtidsplaner. Resultaten visar att de flesta respondenter trivdes bra under sin första anställning. Orsaker till att lämna Försvarsmakten uppgavs främst vara brist på utveckling, missnöje med lönen och civila studier. Det huvudsakliga skälet till att ta återanställning i Försvarsmakten uppgavs vara ett intresse för den militära kontexten. Resultaten visar också att respondenterna trivs med sin nuvarande anställning. 80 procent har för avsikt att stanna kvar i Försvarsmakten men endast fem procent av dem vill stanna kvar som GSS-K (Gruppbefäl soldat sjöman, kontinuerlig tjänstgöring).

Utgivningsår: 2017
ISBN: 978-91-86137-68-7
Format: -
Sidomfång: 32
Artikelnummer: FHS-07145
Förlag: Försvarshögskolan

Serie: 1:107