Clintonadministrationen och RMA

189 kr

Tillgänglighet: 20 i lager

Föreliggande uppsats avhandlar en inom den säkerhetspolitiska debatten aktuell fråga, RMA – Revolution in Military Affairs. Uppsatsens övergripande syfte är att studera vad RMA är och i vilken grad och hur RMA-debatten har påverkat utformningen av USA:s strategiska doktrin under Clintonadministrationen 1993-2001. I fråga om interoperabilitet så har den amerikanska satsningen på RMA inneburit att de amerikanska styrkornas förmåga att genomföra operationer med allierade och andra stater minskat. Ett problem som man från såväl amerikansk sida som från allierad varit medvetna om.

Utgivningsår: 2002
ISBN: 91-89683-08-0
Format: Hård pärm
Sidomfång: 151
Artikelnummer: FHS-05715