Bara skog som brinner?

90 kr

Tillgänglighet: 20 i lager

Skogbranden i Västmanland 2014 ledde till en omfattade insats – den största i Sverige i modern tid och innebar att svensk krisberedskap prövades på samtliga nivåer. Syftet med utvärderingen är att, utifrån ett krisberedskapsperspektiv, dra lärdomar och ta tillvara erfarenheter från händelsen genom en systematisk undersökning.

Slutsatserna i rapporten visar på flera brister i kopplingen mellan å ena sidan lagstiftning och systemprinciper, och å den andra sidan centrala aktörers förmåga och beredskap att utföra sina uppdrag. Båda sidor av denna ekvation måste utvecklas för att det svenska krisberedskapssystemet inte bara ska stå rustat för nästa svåra skogsbrand utan också för andra, och potentiellt mycket värre, händelser som framtiden kan erbjuda.

Utgivningsår: 2015
ISBN: 978-91-86137-49-6
Format: Mjukpärm
Sidomfång: 163
Artikelnummer: FHS-06976