Avgångsorsaker bland officerare

90 kr

Tillgänglighet: 19 i lager

Sedan 1980 har kvinnor tillåtits tjänstgöra i den svenska Försvarsmakten, och sedan 1989 finns inga formella restriktioner avseende positioner eller förband för kvinnor att tjänstgöra vid. FHS/LI bedriver sedan slutet av 90-talet genusforskning som primärt fokuserar kvinnliga officerares och värnpliktigas situation inom den svenska Försvarsmakten.

Utgivningsår: 2001
ISSN: 1401-565X
Format: Mjuk pärm, klamrad
Sidomfång: 27
Artikelnummer: FHS-05703

Serie: LI. Serie T
Nummerserie: 24