Avgångar från Grundläggande Militär Utbildning (GMU)

90 kr

Tillgänglighet: 7 i lager

Ett problem i länder som övergått från pliktbaserat till frivilligbaserat försvar är att mängden avgångar blivit ett allvarligt och kostsamt problem. Syftet med föreliggande studie var att med strukturerade intervjuer av ett urval av de som hoppat av från GMU (n = 43) erhålla fördjupad kunskap om upplevelser av avgångsorsaker. Resultatet från undersökningen uppvisar stora likheter med den bild som framkommit vid förbandens avgångssamtal. Orsakerna domineras av ”hårda” och ur Försvarsmaktens perspektiv mer svårpåverkade faktorer som fysiska skador och personliga skäl. ”Mjuka” faktorer som motivation och missnöje med ledarskap anges i flertalet fall inte vara orsaken till avhoppet. Däremot beskrivs de i ett mindre antal fall som en bidragande (sekundär) påverkansfaktor. Flertalet uppfattar dock GMU som en i huvudsak positiv upplevelse och många avgångar tycks ytterst vara relaterade till att GMU är en kort och intensiv utbildning med högt tempo. Några implikationer som studien visar är att det är viktigt att förbättra kvaliteten på informationen till intresserade och till antagna rekryter om utbildningen, samt med ett gott bemötande i samband med avgången.

Utgivningsår: 2012
Format: Mjuk pärm
Sidomfång: 29
Artikelnummer: FHS-07063

Serie: Ledarskapscentrum. Serie I
Nummerserie: 82