Autentiskt och trygghetsfokuserat ledarskap

90 kr

Tillgänglighet: 30 i lager

Denna studie ingår i ett forskningsområde om ”Ledarskap och motivation” med specifik inriktning på Destruktivt ledarskap. Övergripande frågeställning handlar om motivation av officerare och soldater att söka fortsatt tjänstgöring. Som ett spår inom denna forskning handlar den föreliggande studien om det destruktiva ledarskapets motsats – ett framgångsrikt militärt ledarskap med mycket god inverkan på soldaters och officerares motivation. Exemplet utgörs av skyttekompaniet B-company inom KS 17. Syftet med studien var att nå en fördjupad förståelse för kompaniets framgångar beträffande rekrytering (hög motivation att söka till utlandstjänsten) samt goda effekter i insatsområdet. Sammanlagt deltog 13 personer i intervjustudien. Dataanalysen skedde enligt riktlinjer inom Grounded Theory. Analysen resulterade i en modell bestående av överkategorierna Ledaren, Gruppen, Arbetsklimat samt Effekter, vilka står i ett ömsesidigt beroende- och påverkansförhållande. Resultaten visar bland annat att en klar målbild tycks ha bidragit till hög motivation att medverka i utlandstjänstgöring. Därutöver tycks ledarskapet ha innefattat flera aspekter som bidragit till hög motivation liksom till goda effekter under insatstiden. De mest framträdande komponenterna inom ledarskapet tycks vara en grundläggande autenticitet och ett trygghetsfokus som genomsyrade ledarskapet, gruppen och arbetsklimatet.

Utgivningsår: 2011
ISSN: 1653-1523
Format: Mjuk pärm
Sidomfång: 38
Artikelnummer: FHS-06224

Serie: ILM. Serie I
Nummerserie: 68