Att vara svensk officer på hög ledningsnivå vid påfrestande incidenter under internationella uppdrag

90 kr

Tillgänglighet: 16 i lager

Syftet var att erhålla en fördjupad förståelse av dels de särskilda krav som ställs på officerare på hög ledningsnivå under internationella uppdrag i samband med hotfulla incidenter, dels hur de klarar att hantera stress under sådana omständigheter.

Analysen av de tio intervjuerna visar att kravbilden är komplex. Exempel på problem vid beslutsfattande är: diffusa beslutsunderlag, tidsbrist, risker, behov av regelbrytande, intuitivt beslutsfattande och ensamhet vid beslut. Exempel på ledarskapsproblem är: olika kulturers förhållningssätt, värdegrund och syn på ledarskap, interna konflikter, ansvar och oro för underställdas säkerhet, stressreaktioner och underställda som inte kan eller vill agera. Även förhållanden före en mission, till exempel tidigare erfarenhet, påverkar hanteringen av en incident. Skillnader mellan mer konstanta hotsituationer och sådana som uppstår plötsligt och oväntat analyseras. Detsamma gäller specifika krav på ledarskap i indirekt form. Analysen visar att det inte finns några enkla lösningar på den studerade typen av problem och att militära chefer som skall verka på hög nivå i internationella sammanhang bör ha insikt i och förförståelse av förväntade krav och hanteringsmöjligheter.

Utgivningsår: 2006
ISSN: 1653-1523
Format: Mjuk pärm
Sidomfång: 68
Artikelnummer: FHS-05701

Serie: ILM. Serie I
Nummerserie: 20