Att samverka kring 1325

170 kr

Tillgänglighet: 16 i lager

Omfattningen av och intensiteten i samverkan mellan civila och militära aktörer har ökat de senaste decennierna vilket ställer allt högre krav på att finna koncept och åtgärder som kan bidra till förbättrad samverkan mellan civil och militär verksamhet, inte minst vad gäller implementeringen av ett genusperspektiv i internationella fredsfrämjande insatser. Brister i samverkan avseende genusperspektivet kan leda till försämrad situation i synnerhet för kvinnor i lokalbefolkningen medan god samverkan i detta avseende kan förbättra villkoren för både kvinnor och män i det krisdrabbade samhället.

Syftet med studien som redovisas i denna rapport har varit att undersöka hinder och möjligheter för samverkan mellan svenska militära och civila aktörer i internationell krishantering avseende implementeringen av FN resolution 1325.

Målsättningen med studien har också varit att generera ett antal gemensamma utgångsvärden och åtgärder för civila och militära aktörer att samarbeta utifrån, bl a. presenteras den första civilmilitära samverkansdoktrinen för 1325 i denna rapport

Utgivningsår: 2007
ISSN: 1653-1523
Format: Mjuk pärm
Sidomfång: 114
Artikelnummer: FHS-05699

Serie: ILM. Serie I
Nummerserie: 31