Återanställning i Försvarsmakten En intervjustudie med återanställda soldater

62 kr

Tillgänglighet: 15 i lager

Syftet med studien var att undersöka motiven hos soldater som tagit återanställning i Försvarsmakten. Följande frågeställningar belystes: (1) Vilka faktorer påverkade beslutet att lämna Försvarsmakten? och (2) Vilka faktorer påverkade beslutet att ta återanställning i Försvarsmakten? Elva soldater, från tre olika förband, som hade återanställts i Försvarsmakten intervjuades. Intervjuerna analyserades mot en grounded theory-ansats. En teoretisk modell som beskriver återrekryteringsprocessen ur ett individperspektiv har tagits fram.

Den teoretiska modellen visar att för att förstå återanställda soldaters motiv i samband med återanställning i Försvarsmakten behöver vi ta hänsyn till följande aspekter: (a) soldaternas inställning till sitt arbete, (b) deras upplevelse av arbetet, (c) deras motiv och tankar i samband med beslut om att avsluta sin anställning, (d) deras reflektionsprocess som uppstår i kontrasten med den civila kontexten och (e) deras motiv och tankar i samband med beslutet att ta återanställning i Försvarsmakten.

I rapporten diskuteras bland annat betydelsen av målbilder, befälens syn på återanställda soldater och engagemang och intresse för Försvarsmakten som ett resultat av reflektionsprocessen.

Utgivningsår: 2016
ISBN: 978-91-86137-56-4
Format: -
Artikelnummer: FHS-07137

Serie: I:101