Är det viktigt för 17-åringar att göra värnplikt?

90 kr

Tillgänglighet: 14 i lager

Samtidigt som behovet av personal till insatsförsvaret har ökat och uppgifterna har blivit mer komplicerade har antalet uttagna till värnpliktstjänst minskat påtagligt. Att kunna fylla insatsorganisationen med den personal som krävs är en utmaning för Försvarsmakten.Mönstringsproceduren som tidigare omfattade i stort sett alla avses framöver bara gälla dem som inte har några somatiska och psykiska sjukdomar och har godkända betyg i kärnämnena från grundskolans årskurs nio. På det sättet räknar man inledningsvis med att begränsa antalet som prövas vid mönstringskontoren till mindre än hälften av populationen män.

Sommaren 2006 genomfördes ett försök med en prototyp till den IT-baserade enkät från Pliktverket som skall ligga till grund för kallelse till mönstring. Enkäten innehöll förutom frågor om hälsa ett antal frågor som vi på Försvarshögskolan (FHS) såg vara möjliga att utnyttja för att studera intresset hos dessa unga män för att göra värnplikt, internationell tjänst eller söka som officer. De motiv 17-åringarna som kallas till mönstring har gett till varför värnplikten är viktig för dem har studerats närmare.

Utgivningsår: 2007
ISSN: 1653-1523
Format: Mjuk pärm
Sidomfång: 22
Artikelnummer: FHS-06087

Serie: ILM. Serie I
Nummerserie: 30
Anmärkning: I publikationen felaktigt: ISSN 1401-5676